Uw ondernemingscentrum voor klimaatneutrale samenleving herdefiniëren

Onze toolkit en ons actieplan zijn ontwikkeld door ons pan-Europese team in een poging om leiders van bedrijfscentra te begeleiden bij een strategisch planningsproces voor duurzaamheid. Dit proces zal duurzame praktijken en ideeën tot wasdom brengen via concrete en toepasbare leeracties binnen uw centra.

Verandering kan niet incrementeel zijn.

Als we een verschuiving willen zien binnen onze bedrijfscentra en hun adoptie van duurzame praktijken, moeten we grote, GEWELDIGE beslissingen nemen.

Als je op wilt vallen op het gebied van duurzaamheid, een strategische changemaker wilt worden en wilt overstappen naar CO2-neutraal, dan is dit het moment en het Sustainable Futures-project is hier om je te helpen!

Onze toolkit en actieplan is speciaal ontworpen voor leiders en managers van bedrijfscentra en is alleen gericht op JOUW entiteit. De toolkit zal u door een strategisch planningsproces leiden om het GROTE BEELD te zien en niet alleen van leverancier van nutsvoorzieningen te veranderen of zonnepanelen te installeren, maar ook om te onderzoeken hoe u uw werkruimten HERDEFINIEERT voor klimaatneutrale activiteiten.

Deze toolkit omvat audits voor gebouwbeheer, energie-audits, werkmethoden en afvalbeheer en biedt ondernemingscentra en de bedrijven die zij ondersteunen een volledig 360-zicht en benadering van het gebruik van infrastructuur en hulpbronnen.

Toolkit 1 NL

Toolkit 2 NL

Toolkit 3 NL

Toolkit 4 NL

Toolkit 5 NL